தேடலும் தேடல் நிமித்தமும்..

Monday, May 18, 2015

நஞ்சின் பிடியில்!
அதிகாலைப் பொழுதின்
யாருமற்ற தனிமையில்
ஒரு துளி
காலத்தைக்
கையில் எடுத்தேன்....

கடந்த காலங்களின்
எச்சங்கள் வழியே
நினைவுகள் புதுபிக்க
நல்லவை தோண்டினேன்

நல்லவை பலவும்
புதையுண்டு இருப்பினும்
கெட்டவை சில துளி
விரவி இருப்பதால்....

நல்லவை இப்போ
நஞ்சின் பிடியில்!

- சண்.சிவா
0 comments: